woman in black and red floral shirt

Dementie in uw omgeving: hier moet u aan denken

Last Updated on: 18th november 2022, 10:38 am


Wanneer u merkt dat één van uw naaste vergevorderde of beginnende dementie heeft, is het belangrijk om daar rekening mee te houden. Wij kunnen ons goed voorstellen dat het soms lastig is om dan de juiste besluiten te maken. Hoe kunt u het best communiceren? Hoe brengt u structuur aan? En wat als de woonsituatie moet veranderen: kiest u dan voor groot- of kleinschalige zorg? In dit artikel geven we antwoord op deze vragen. 

Communicatie

De manier waarop u iemand met beginnende dementie benadert, is iets om rekening mee te houden. Trek bijvoorbeeld de aandacht wanneer u iets wilt zeggen door oogcontact te maken en even uw hand op de arm van uw naaste te leggen. Ook de manier waarop u praat is belangrijk. Gebruik korte zinnen en deel telkens per zin slechts één boodschap. Het is belangrijk om rustig te praten en even te wachten totdat de persoon de tekst heeft verwerkt. 

Zintuigen

Daarnaast is het belangrijk om de zintuigen te blijven prikkelen. Dit kunt u bijvoorbeeld doen door dingen te laten ruiken of aanraken als u samen ergens over praat. Gebruik ook beelden, deze zijn herkenbaarder dan woorden. Vooral beelden van vroeger. Het heeft daarnaast geen zin om te veel te corrigeren of tegen te spreken. Dit kan de persoon alleen maar confronteren met de dementie. 

Structuur

Tot slot is het ook erg belangrijk om voor structuur in de dag te zorgen. Een duidelijke dagindeling geeft de persoon met dementie de houvast die nodig is. Plan regelmatig rustmomenten in om even tot rust te komen en alle prikkels en informatie te verwerken. Dit betekent niet dat beweging niet belangrijk is. Ga bijvoorbeeld wandelen of samen in de tuin werken. Zoek naar iets wat voor uw naaste prettig is. 

Kleinschalige dementiezorg

Het kan soms misschien zwaar voelen om het allemaal alleen te doen. Er bestaan gelukkig mogelijkheden voor uw naaste om zorg te ontvangen en ergens anders te wonen. Zo bestaat er bijvoorbeeld kleinschalige zorg. Een groepje bewoners van meestal zes tot acht personen krijgt dan zorg en ondersteuning van een vast team van medewerkers. Vaak heeft een kleinschalige woonvoorziening een gemeenschappelijke woonruimte die huiselijk is ingericht. Medewerkers en bewoners zorgen samen voor het huishouden. 

Iedere bewoner heeft naast de gemeenschappelijke woonruimte een eigen slaapkamer. Er wordt zelf bepaald hoe laat er wordt opgestaan en weer naar bed wordt gegaan. Als uw naaste huisdieren heeft zijn die vaak ook toegestaan. 

Grootschalige dementiezorg

In grootschalige dementiezorg wonen grotere groepen mensen met dementie samen. Veel van dit soort verpleeghuizen hebben een gemeenschappelijke plek waar met elkaar gegeten kan worden. Alle bewoners hebben een eigen kamer met daarbij een badkamer. Ook is er een gezamenlijke activiteitenruimte. Hier worden verschillende activiteiten georganiseerd voor alle bewoners. 

Verschillen groot- en kleinschalige dementiezorg 

Ieder mens is anders. Het kan dan lastig zijn om de juiste beslissing te maken. Want wat is nu het beste voor uw naaste? Een verschil tussen grootschalige en kleinschalige dementiezorg is dat bij kleinschalige zorg familie een grotere rol speelt. Het is mogelijk om te blijven slapen en helpen. Bij grootschalige zorg is de betrokkenheid van de familie meestal kleiner en zijn er meer regels waar rekening mee gehouden moet worden. Er is weinig inspraak in de algemene gang van zaken. 

Een ander verschil is dat er bij kleinschalige dementiezorg minder algemene voorzieningen zijn. Bij grootschalige dementiezorg is dit er wel. Denk bijvoorbeeld aan een restaurant. In een verpleeghuis zijn er meer bewoners en hierdoor is er een ruimer aanbod van (algemene) activiteiten. Daar tegenover staat dat er bij kleinschalige dementiezorg intensiever contact is met medewerkers en er meer mogelijkheden zijn tot individuele activiteiten en aandacht. 

Persoonlijke dementiezorg

Als u voor kleinschalige dementiezorg wilt gaan, kunt u voor Martha Flora kiezen. Zij zijn een particulier verpleeghuis voor dementie en bieden een beschermde woonomgeving waar uw naaste zijn of haar leven zo veel mogelijk kan voortzetten. Iedereen krijgt namelijk een eigen appartement die zij zelf in mogen richten. Dit appartement biedt privacy, rust en natuurlijk de praktische zaken zoals een pantry en sanitair. 

Buiten het appartement is er ook alle ruimte om van alles te ondernemen. Zo zijn er verschillende aaneengeschakelde ruimtes zoals een bibliotheek, een huiskamer, een eetkeuken, een tuin en een atelier. Overal is gezelschap te vinden om wat mee te doen. Martha Flora maakt het ook mogelijk om als partners samen te wonen. Zij hebben dan samen een appartement en de persoon met dementie krijgt passende zorg, zodat dit bij de partner uit handen wordt genomen.