Mogelijke woonvormen voor ouderen

Ouderen willen graag zo lang mogelijk thuis blijven wonen in hun vertrouwde omgeving. Een woonzorgcentrum zien ze als laatste optie. Tussen zelfstandig wonen en een woonzorgcentrum zijn vele andere woonvormen mogelijk. Wij lijsten de belangrijksten op in dit artikel:

Een kangoeroewoning

Dit is een woonformule waarbij een ouder of een ouder echtpaar een woning delen met een jonger gezin. Meestal zijn deze woningen uitgerust met een aantal voorzieningen zoals brede gangen, rolstoeltoegang en een eenvoudige traplift Het is een vorm van co-housing, maar toch nog apart wonen. Deze vorm van wonen heeft veel praktische voordelen voor de beide generaties. De jongeren kunnen hulp bieden aan de ouderen in nood, boodschappen doen voor de ouderen, terwijl de ouderen bijvoorbeeld de kinderen kunnen opvangen.

Een aanleunwoning

Dit is een vorm van ondersteund en beschermend wonen. De woningen zijn gebouwd in de onmiddellijke nabijheid van een zorgcentrum waar bewoners kunnen genieten van de diensten die daar worden aangeboden. Bijvoorbeeld sociaal contact, een maaltijd en zorg.

De serviceflat

Het verschil met een aanleunwoning is niet zo groot. Er wordt huisvesting en ouderenzorg gegeven aan bewoners. De ouderen wonen onafhankelijk in individuele wooneenheden of flats, aangepast aan hun behoeften. Ze kunnen optioneel naar het bijbehorende zorgcentrum gaan voor zorg op maat en diensten. Voor de dagelijkse zorg bestaat de mogelijkheid om te genieten van mantelzorg of thuiszorg.

Een groepswoning of co-housing

Groepswoning of co-housing is een formule waarbij een aantal mensen samen in één woning wonen. In de meeste gevallen zijn het kleinschalige projecten. Elke bewoner heeft zijn of haar eigen privéruimte maar er zijn ook ruimtes en voorzieningen die worden gedeeld. Elke bewoner heeft zijn eigen appartement en is volledig onafhankelijk en autonoom, maar kan de andere bewoners in een gemeenschappelijke woonkamer ontmoeten voor een gezamenlijke activiteit. Er is een vorm van solidariteit en wederzijdse dienstverlening tussen de bewoners.

Een woonzorgzone of woonservicegebied

Een woonzorggebied of woonzorgzone is een (deel van een) buurt of wijk waar voldoende voorzieningen zijn om ouderenzorg te bieden. De hulp en zorg wordt geregeld vanuit het buurtservicecentrum of zorgondersteuningspunt. Hier vindt je bijvoorbeeld een thuiszorgorganisatie, een huisarts, een apotheek en een verzorger. In sommige woonzorgzones is het ook mogelijk om ’s nachts zorg te ontvangen. Er is bijvoorbeeld een ziekenhuis in de buurt. Hierdoor kunnen ouderen langer zelfstandig thuis blijven wonen. Vaak is er ook een buurthuis waar ouderen terecht kunnen voor extra diensten. Denk aan een buurtrestaurant of een steunpunt voor vrijwilligers en zorgverleners.