De toekomst van verstoring van de toeleveringsketen – Zullen vertragingen aanhouden?

Inleiding: wat is de toekomst van verstoring van de toeleveringsketen?

De afgelopen jaren is het aantal rapporten en onderzoekspapers over de risico’s van verstoringen van de toeleveringsketen aanzienlijk toegenomen. Rapporten zeggen dat er een nieuwe vorm van onderlinge afhankelijkheid aan het ontstaan is in de huidige wereldeconomie, die druk uitoefent op het bestaande supply chain-netwerk, en dan vooral zwaar transport.

Verstoring van de toeleveringsketen kan worden veroorzaakt door natuurrampen of door de mens veroorzaakte rampen, zoals terrorisme of cyberaanvallen. Dit heeft niet alleen invloed op de beurswaarde van het bedrijf, maar leidt ook tot economische verliezen voor de samenleving als geheel.

De vraag is: wat kunnen bedrijven met zwaar transport doen om zich voor te bereiden op toekomstige disruptie?

Kwetsbaarheden en bedreigingen in de toeleveringsketen

Een verstoring van de toeleveringsketen kan ertoe leiden dat een bedrijf geld verliest en uiteindelijk wordt gesloten. Het kan aandeelhouders, fabrikanten en consumenten ontwrichten.

Een verstoring in de supply chain kan worden veroorzaakt door gevaren zoals natuurrampen, cyberaanvallen of gewoon terrorisme. Het kan ook worden veroorzaakt door overheidsvoorschriften, stakingen, natuurrampen, terroristische daden, of zelfs oorlog, zoals dat nu het geval is in Oekraïne.

Hoe wordt verstoring van de toeleveringsketen nu aangepakt?

Enkele jaren geleden probeerden de meeste bedrijven in zwaar transport de verstoring van de toeleveringsketen aan te pakken door hun netwerk te verbeteren, een digitale transformatie door te voeren en hun geografische bereik uit te breiden.

Hoewel deze strategieën relevant en effectief blijven, denken bedrijven tegenwoordig ook na over hoe ze op disruptie kunnen reageren.

De opkomst van samenwerkingsplatforms helpt bedrijven op drie manieren om te gaan met ontwrichting van de toeleveringsketen.

Ten eerste stellen ze bedrijven in staat orders te beheren en te volgen, waardoor ze een betere service kunnen verlenen voor zwaar transport.

Ten tweede maken ze meer gegevensintegratie in de hele waardeketen mogelijk, waardoor één enkel beeld van de klant ontstaat en betere inzichten in de klant mogelijk worden.

En ten derde geven ze partners een beter zicht op de hele waardeketen, waardoor ze een beeld krijgen van de hele waardeketen rond zwaar transport.

Wat is verstoring van de toeleveringsketen?

Verstoring verwijst naar een situatie waarin de bedrijfsactiviteiten van een organisatie aanzienlijk worden gewijzigd als gevolg van nieuwe of andere externe factoren.

Hoewel de meeste verstoringen zich in een korte periode voordoen, duren ze soms ook langere tijd.

Verstoring van de toeleveringsketen is een soort verstorende gebeurtenis die zich voordoet wanneer de toeleveringsketen van een bedrijf wordt verstoord.

Dit kan gebeuren wanneer de leverancier van een bedrijf een onderbreking in de productie ondervindt, een gebeurtenis die een piek in de voorraad veroorzaakt die moet worden opgeruimd.

Het kan ook gebeuren wanneer een klant een onderbreking ervaart, waardoor de vraag afneemt in zwaar transport, wat ook moet worden opgevangen.

Hoe kan een verstoring van de toeleveringsketen worden vermeden?

In het afgelopen decennium is de aard van verstoringen in de toeleveringsketen veranderd.

Bedrijven in de sector van zwaar transport zijn nu beter voorbereid op verstoringen, maar er zijn stappen die kunnen worden ondernomen om de impact van verstoringen te beperken.

Ten eerste kunnen bedrijven ervoor zorgen dat hun processen voor planning en risicobeheer robuust zijn.

Ten tweede kunnen zij de samenwerking binnen de toeleveringsketen van zwaar transport verbeteren, zodat leveranciers beter zijn voorbereid op onderbrekingen wanneer die zich voordoen.

En ten derde kunnen bedrijven ervoor zorgen dat hun producten en diensten van goede kwaliteit zijn.

Deze stappen kunnen de gevolgen van verstoringen helpen beperken rond zwaar transport, maar kunnen niet garanderen dat ze volledig worden voorkomen.